• Daca in localitatea unde are loc licitatia nu functioneaza nicio unitate dintre cele prevazute de lege pentru a face astfel de operatiuni sau daca licitatia se desfasoara in locuri izolate, garantia poate fi depusa si la executorul judecatoresc, pe baza de chitanta de primire, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de licitatie. Asigurarile de credite si garantii pot avea ca obiect acoperirea riscurilor de insolvabilitate generala, de credit de export, de vanzare cu plata pretului in rate, de credit ipotecar, de credit agricol, de garantii directe sau indirecte, precum si altele asemenea, conform normelor adoptate de organul de stat in a carui competenta, potrivit legii, intra supravegherea activitatii din domeniul asigurarilor. In egala masura, dispunatorul poate urmari prevenirea ineficacitatii liberalitatii datorita pieirii bunurilor din motive care nu tin de vointa instituitului (caducitate) prin obligarea acestuia la incheierea unor contracte de asigurare (in pricipiu, de bunuri sau de pierderi financiare), impunand astfel, in mod contraventional, subrogatia reala cu titlu particular. Cele doua categorii de masuri pot fi cumulate.

  Totul despre documentele unei licitatii

  Aceasta este un instrument de garantare solicitat oricarui Ofertant care doreste sa participe la o licitatie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de cesiune de lucrari sau servicii publice. Garantia are rolul de a proteja, pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei depuse si pana la incheierea contractului, Beneficiarul in fata oricarui comportament necorespunzator al Ofertantului. Garantia se poate constitui prin depunerea unui ordin de plata, a unui cec sau a unei sume in numerar la casieria autoritatii contractante doar daca in documentatia licitatiei de atribuire este prevazuta aceasta posibilitate. Contractul de asigurare se incheie pe perioada de valabilitate a ofertei acesta putandu-se prelungi in schimbul platii de catre Asigurat a unei prime de asigurare calculata pentru perioada de valabilitate prelungita.

  Scrisoarea de garantie bancara trebuia sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea si adresa bancii garante, denumirea si adresa persoanei garante, numele si adresa beneficiarului garantiei, obiectul garantiei, valoarea garantiei, termenul de valabilitate a garantiei, clauze speciale, etc. Scrisoarea de garantie este angajamentul irevocabil si neconditionat prin care o persoana, denumita emitent, se obliga, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, in considerarea unui raport obligational preexistent, dar independent de acesta, sa plateasca o suma de bani unei terte persoane denumita beneficiar, in conformitate cu termenii angajamentului asumat. Prin aceasta se preia obligatia de plata pentru situatia in care cel garantat nu si-a indeplinit obligatia contractuala, fara a se face referire la fapte.

  scrisoare de garantie bancara, viziteaza , detalii

  Informatii despre garantia de participare

  Consecinta emiterii unei scrisori de garantie bancara consta in asumarea unei obligatii noi de plata in conditiile expres stipulate, obligatie distincta si autonoma de obligatia principala, care obliga garantul strict in limita obiectului indicat in cuprinsul sau. Scrisoarea de garantie bancara trebuia sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea si adresa bancii garante, denumirea si adresa persoanei garante, numele si adresa beneficiarului garantiei, obiectul garantiei, valoarea garantiei, termenul de valabilitate a garantiei, clauze speciale, etc. Exista mai multe tipuri de scrisori pentru garantie bancara: pentru deschiderea de acreditiv de participare la licitatie de buna executie, de neefectuare a platii, etc mai mult

  Unde se completeaza scrisoarea pentru garantie

  Scrisorile de garantie bancara de acest tip garanteaza indeplinirea obligatiilor vanzatorului de a livra marfa contratata la termenul, cantitatea si calitatea prevazute in contractul comercial. Valoarea scrisorii de garantie se ridica la un procent stabilit de catre parti ( de regula 5-10 la suta din valoarea contractului) si este destinata sa acopere eventualele prejudicii cauzate cumparatorului prin indeplinirea defectuoasa a acestor obligatii de catre vanzator. Garantia de restituire a avansului ( engl. advance payment guarantee) acopera obligatia vanzatorului de a restitui, in caz de neexecutare a contractului, suma sau sumele platite in avns de catre cumparator.

  Ce inseamna aceste scrisori de garantie bancara?

  Datorita faptului ca scrisoarea de garantie bancara este un angajament irevocabil din partea bancii, pentru o astfel de operatiune, banca solicita garantii materiale. In cele mai multe cazuri, garantia materiala solicitata este depozitul de cash collateral constituit la nivelul sumei garantate si cu o maturitate cel putin egala cu cea a scrisorii. Scrisoarea de garantie bancara este un instrument financiar prin care o banca se angajeaza ca in cazul neexecutarii unui contract sau neefectuarii unei plati a clientului ei, sa plateasca ea factura sau eventualele despagubiri. Aceste scrisori sunt cu atat mai importante cu cat reprezinta o conditie de participare la anumite licitatii ce implica fonduri publice, si prezentarea de garantii licitatii. De mentionat este de asemenea ca fiecare banca impune anumite conditii pentru eliberarea unor garantii de acest gen, care nu se acorda tuturor companiilor care sunt cliente ale bancii.

  In emiterea si utilizarea scrisorilor de garantie bancara nu exista reguli internationale, motiv pentru care fiecare banca trebuie sa isi ia toate masurile de precautie pentru ca debitorul principal sa plateasca suma convenita si numai in ultima instanta sa fie nevoita sa achite datoria clientului. Garantia de buna executare a contractului, in care banca garanteaza indeplinirea obligatiei exportatorului de a livra marfa in conformitate cu conditiile calitate, cantitate, termen stipulate in contract. Garantia de buna executare si functionare imbina variantele de mai sus si se aplica la exporturile complexe, construirea de obiective prin cooperare etc. Valoarea garantiei este de regula de 10% din valoarea contractului, iar termenul de valabilitate, pentru intreaga suma, curge pana in momentul executarii complete a contractului.

  Garantiile pot fi acordate sub forma unui document special (scrisoare de garantie participare licitatie), precum si inscriere pe cambie (gir). in calitate de garant poate fi numai banca cu drept de persoana juridica sau o filiala a bancii autorizate de banca ierarhic superioara. Aceasta forma de garantare a unui credit este considerata sigura datorita unui nivel ridicat, in general, al solvabilitatii bancii, precum si lichiditatilor importante de care dispune.Garantiile si cautiunile bancare se intocmesc in trei exemplare, din care primul exemplar se ia la evidenta in banca garanta, un exemplar se preda bancii creditoare si un exemplar clientului. garantia de participare la licitatii (BID BOND) reprezinta o alternativa la scrisoarea de garantie sau la viramentul bancar in favoarea autoritatii contractante, pentru participarea la licitatii si garantii licitatii.

  Tag: scrisoare de garantie bancara viziteaza  detalii   


  votre commentaire  Suivre le flux RSS des articles
  Suivre le flux RSS des commentaires